fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

9 maja 2022

LUBELSKI OW(Lublin) – 1 postępowanie z STM, zakres: ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE Gmina ADAMÓW LUBUSKI OW(Zielona Góra) – 1 postępowania z SZP, zakres: KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ) Województwo LUBUSKIE

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 61/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Dnia 06 maja 2022 r. zostało wydane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 61/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Wprowadzone zmiany obejmują: Aktualizację załącznika nr 1b: do wykazu świadczeń dodano badanie rezonansu magnetyczny piersi o wartości punktowej -773 pkt, w kolumnie „Uwagi” dodano…

więcej

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Dnia 29 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wprowadzone zarządzenie uwzględnia zmiany w następujących kwestiach: Dodanie osoby kierownika Działu Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli (TWK), Zmiana zakresu kompetencji osób występujących w procesie kontroli m.in: sporządzanie uzasadnienia nałożenia kary umownej i propozycji jej…

więcej

Termin rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udzielonych do 31 marca 2022 roku został wydłużony

Informujemy, że na mocy Zarządzenia nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającego Zarządzenie nr 35/2022/DSOZ termin rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 udzielonych do 31 marca 2022 roku został wydłużony do 20 maja 2022 roku. Tym samym zalecamy pilne uzupełnienie sprawozdawczości oraz jak najszybszą…

więcej

Zmniejszenie wyceny punktowej świadczeń realizowanych w ramach HMV dla pacjentów wentylowanych metodą nieinwazyjną

W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało wydane zarządzenie nr 55/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zastępujące dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie rozliczeń SPO. Przedmiotowe zarządzenie podtrzymuje założenia zawarte w przekazanym do…

więcej

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Dni promocji zdrowia i rehabilitacji dla osób z powiatu piotrkowskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022. Realizacja projektu polega na realizacji na terenie powiatu piotrkowskiego czterech spotkań promujących zdrowy styl życia, w trakcie których zostanie zapewnione wykonanie: badań spirometrycznych konsultacji…

więcej

Konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego ” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022

W ramach budżetu obywatelskiego Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego ” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022. Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu 400 konsultacji fizjoterapeutycznych na terenie powiatu pajęczańskiego w woj. łódzkim…

więcej

Druga dawka przypominająca szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 80+

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 20 kwietnia 2022 r. w ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczęła się procedura szczepień  przeciw COVID_19 drugą dawką przypominającą osób, które ukończyły 80 lat. Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego (w tym z dawką dodatkową podaną co najmniej 150 dni wcześniej)…

więcej

Finansowanie z dodatkowej puli środków wzrostu taryf za świadczenia

W związku z analizą przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii i Taryfikacji (AOTMiT) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w obszarze wzrostu kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców m. in. na skutek inflacji i wzrostu cen zdecydowano o sfinansowaniu z dodatkowej puli środków wzrostu taryf za świadczenia od 1 kwietnia 2022 r. o średnio 4,5%. W związku z…

więcej

Obowiązek przekazania informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia do 26 kwietnia 2022 roku

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) rozpoczyna proces cyklicznego gromadzenia informacji o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane zebrane od świadczeniodawców mają posłużyć do aktualizacji stawek określonych w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia oraz objąć analiza i wytycznymi w zakresie wartości minimalnej wynagrodzenia także…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!