29 lipca 2015 roku MBRK podpisało umowę z firmą CM Kobiałka na rozliczanie kontraktu z NFZ z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna)