W lutym 2012 została podpisana umowa pomiędzy Centrum Medyczne Medicenter Sp. z o.o. a MBRK. Firma powierzyła nam comiesięczne rozliczenie kontraktu z NFZ oraz skorzystała z naszej usługi przygotowania ofert konkursowych do NFZ.