Od października 2017 roku współpracujemy z CORPOMED J.J.PIOTRKIEWICZa. Po przygotowaniu oferty rozpoczęliśmy usługi w ramach rozliczeń z MOW NFZ w rodzaju Rehabilitacji Leczniczej.