We wrześniu 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy Grapa Medica Sp. z o.o. i MBRK na comiesięczne rozliczanie kontraktu z NFZ.