Eksperci MBRK poprowadzili szkolenie na temat sprawozdawania i rozliczania zrealizowanych świadczeń. Szkolenie odbyło się 26.11.2013r. w Warszawie, dzięki firmie EUROPROFES.