fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 172/2023/DSOZ- zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ

ZARZĄDZENIE NR 172/2023/DSOZ- zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ Szanowni Państwo, dnia 29.11.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 172/2023/DSOZ. Od 1 stycznia…

więcej

Witamy w gronie naszych klientów

Witamy w gronie naszych klientów! Z wielką radością informujemy, że do szacownego grona Klientów Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów dołącza JUZO POLSKA Sp. z o.o. Serdecznie witamy. Dziękujemy za zaufanie!

167/2023/DSOZ – zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ

167/2023/DSOZ – zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ Szanowni Państwo, dnia 13 listopada 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 167/2023/DSOZ. Zmiana zarządzenia dotyczy wprowadzenia od 1 grudnia 2023 r. szczepień przeciw COVID – 19, dla których…

więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept

Zmiana rozporządzenia w sprawie recept Szanowni Państwo, dnia 2 listopada 2023 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie recept. Zapisy rozporządzenia zostały dostosowane do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim ustawa ta wyłączy, z dniem 1 listopada 2023 r., możliwości wystawiania recept na produkty…

więcej

Zmiana rozporządzenia POZ – w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zmiana rozporządzenia POZ – w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Szanowni Państwo, w ślad za zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którą m. in. został rozszerzony pakiet badań w ramach budżetu powierzonego diagnostycznego oraz rozszerzenie budżetu opieki koordynowanej, przekazujemy informację dotyczące wyceny wprowadzonych badań. Warunki finansowe…

więcej

Zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Szanowni Państwo, do ogłoszenia zostało skierowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przedmiotową zmianą został wydany nowy załącznik do rozporządzenia stanowiący wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.  Lista wyrobów została przedstawiona w formie tabelarycznej. Dodatkowo…

więcej

Zmiana rozporządzenia POZ – Koordynowana Opieka, Nocna Opieka, Budżet powierzony

Zmiana rozporządzenia POZ – Koordynowana Opieka, Nocna Opieka, Budżet powierzony Szanowni Państwo, dnia 17.10.2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Ministerstwo Zdrowia dążąc do zwiększenie zakresu świadczeń gwarantowanych, które są realizowane przez świadczeniodawców w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza nowe świadczenie realizowane w ranach opieki…

więcej

Zmiany w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

Zmiany w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Szanowni Państwo dnia 10.10.2023 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Zmiany, które zostały wprowadzone w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz programu profilaktyki raka piersi, dotyczą: I.Program profilaktyki raka szyjki macicy: rozszerzenie górnej granicy wieku z 59. roku życia do 64. roku życia ….

więcej

Ostatni moment na zapis na szkolenie POZ!

Ostatni moment na zapis na szkolenie POZ! POZ bez tajemnic to szkolenie skierowane dla managerów oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi realizującymi umowę z NFZ w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  a także do osób, które w tego rodzaju podmiotach odpowiedzialne są w firmie za rozliczenia oraz kontraktowanie z NFZ. Szkolenie trwa 2 godziny i jest przeprowadzane…

więcej

Koniec finansowania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Koniec finansowania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Szanowni Państwo, dnia 06.10.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 144/2023/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   Przedmiotową regulacja zostaje wyznaczony ostateczny termin finansowania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – finansowaniem zostaną objęte szczepienie wykonane do dnia…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!