tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Aktualności

Obowiązek prowadzenia harmonogramów przyjęć przez świadczeniodawców – najważniejsze informacje

Przypominamy, że  zgodnie z art. 19a i art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz.1285 tj. z późn. zm.) świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę z NFZ.   Sprawozdawczość do NFZ danych statystycznych z harmonogramów przyjęć wraz…

więcej

POZ – nowa wycena świadczeń

W związku z koniecznością dostosowania zapisów zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wprowadziło dodatkowe regulacje określające wartości współczynników korygujących w umowach o realizację świadczeń opieki…

więcej

Finansowanie świadczeń w zakresie opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory

W ślad za rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 21 lipca 2022 r. rozszerzającym wykaz świadczeń gwarantowanych Prezes NFZ opublikował Zarządzenie 100/2022/DSOZ z dnia 1 sierpnia 2022  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które określa warunki realizacji nowych zakresów…

więcej

Konkurs ofert Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

W ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na Realizatora zadania z zakresu: przygotowania i przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów osób z zaburzeniami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera –edukacja nieformalnych opiekunów osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami.   Opis przedmiotu – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla…

więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Dnia 26 lipca 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. W związku ze zwiększona realizacją świadczeń wynikającą  z przyznania prawa do opieki medycznej obywatelom Ukrainy przybyłym na…

więcej

Zmiana rozporządzenia dotyczącego ogólnych warunków zawierania umów- współczynniki korygujące

Dnia 28 lipca 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którą wprowadzono dodatkowe regulacje określające wartość współczynników korygujących. Skorygowany zostaje mechanizm obniżania współczynników korygujących, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego…

więcej

Zmiany w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych POZ

Dnia 25 lipca 2022 r. zostało wydane zarządzenie nr 93/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W ślad za nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia zwiększeniu ulegają wartości stawek dla: – porady, stawki kapitacyjnej i ryczałtu…

więcej

Zarządzenie zmieniające w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Dnia 22 lipca 2022 r. zostało wydane zarządzenie zmieniające w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe. Przedmiotowe zmiany w zakresie programów lekowych dotyczą następujących kwestii: Zmiana nazw programów lekowych: B.70. –  Leczenie  pacjentów  z chorobami  siatkówki B.71. –  Leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby…

więcej

Gruźlica w leczeniu szpitalnym – nowe świadczenie i zmiana wyceny

Zarządzeniem 87/2022/DSOZ z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne – wprowadzenie nowego świadczenia Hospitalizacja związana z leczeniem gruźlicy wielolekoopornej wg standardów WHO niezawierająca kosztów leków dedykowanych leczeniu gruźlicy oraz zmiana wyceny świadczeń z zakresu długoterminowego leczenia gruźlicy.   Wprowadzono produkt…

więcej

AOS – Nowe świadczenia gwarantowane

21 lipca 2022 r. została skierowana do ogłoszenia zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.   Wydana zmiana dotyczy rozszerzenia wykazu świadczeń gwarantowanych z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez wprowadzenie trzech nowych zakresów świadczeń: 1)      opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika; 2)      opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!