fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Aktualności

Zmiana sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Szanowni Państwo, dnia 24 stycznia 2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzona zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej metody ustalenia prowizorycznej kwoty ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej opartej na iloczynie kwoty ryczałtu ustalonego na okres obliczeniowy i współczynnika proporcjonalności czasowej, metodą polegającą na iloczynie…

więcej

Konkursy NFZ z dnia 25 stycznia 2023 roku

Konkursy NFZ z dnia 25 stycznia 2023 roku LUBELSKI OW(Lublin) – 3 postępowania z AOS, zakresy: ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE Powiat KRAŚNICKI Powiat PUŁAWSKI ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE Powiat PUŁAWSKI – 4 postępowania z SZP, zakresy: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ…

więcej

AOS: Warunki wykonywania świadczeń TK, RM oraz procedury 60.113.

AOS: Warunki wykonywania świadczeń TK, RM oraz procedury 60.113.   W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostało wydane zarządzenie doprecyzowujące warunki wykonywania świadczeń TK, RM oraz procedury 60.113 – przezskórnej biopsji gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) w znieczuleniu…

więcej

Zmiany w leczeniu szpitalnym 2023

Szanowni Państwo, dnia 17.01.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne nr 10/2023/DSOZ. Przedmiotową zmianą uchylono przepisy mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii COVID-19 poprzez umożliwienie świadczeniodawcom korygowanie wartości produktu rozliczeniowego niektórych świadczeń z katalogu…

więcej

SZP; PSY dofinansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

Szanowni Państwo, w celu umożliwienia nowym podmiotom podjęcia i realizacji działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przedłużenia finansowania tych działań  zostało wydane zarządzenie nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców. Zapisami zarządzenia świadczeniodawcy realizujący działań rozpoczętych…

więcej

Zmiany POZ – finansowanie testu antygenowego oraz kompleksowej opieki pielęgniarskiej

Szanowni Państwo, dnia 09.01.2023 r. została wydana zmiana zarządzenia nr 3/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Zmiana została podyktowana m.in rozszerzeniem pakietu  badań mikrobiologicznych pacjenta o możliwość wykonania testu antygenowego w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV.”. Finansowanie w zakresie świadczeń lekarza POZ usługi test antygenowy…

więcej

Oświadczenia Pacjenta

Oświadczenia Pacjenta: korzystając z formy potwierdzenia prawa do świadczeń za pomocą oświadczeń pacjent składa oświadczenie przed każdą wizytą u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w poradni specjalistycznej i szpitalu; oświadczenie składa się we własnym imieniu lub przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku małoletnich lub innych pacjentów, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności…

więcej

Środki na cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo, Centrala NFZ poinformowała o możliwość złożenia wniosków aktualizacyjnych na rok 2023 w przypadku braku zakończenia w roku 2022 czynności związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych finansowanych w ramach dofinansowania. Poniżej znajdą Państwo link i treść komunikatu. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/srodki-na-cyberbezpieczenstwo-w-2023-roku-wniosek-aktualizacyjny,8317.html Środki na cyberbezpieczeństwo w 2023 roku – wniosek aktualizacyjny 30-12-2022 W przypadku braku zakończenia przez…

więcej

Zmiany – rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Szanowni Państwo, dnia 30.12.2022 r została opublikowana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką Zostały dokonane zmiany w zakresie:     Skierowań- dotychczasowe przepisy  obciążały pacjenta skutkami baraków formalnych w skierowaniu. Aktualny zapis dopuszcza uzupełnienie…

więcej

Szczepienia przeciw grypie – zmiana zarządzenia.

Szanowni Państwo, dnia 22 grudnia 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nr 170/2022/DSOZ. W związku zakończeniem 31 grudnia 2022 r. finansowania szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2022/2023 u osób szczepionych w zakresie zalecanej profilaktyki, z wyłączeniem możliwości…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!