fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Zmiany prawne

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Szanowni Państwo, dnia 12 lutego 2024 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich…

więcej

REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu z publikacji projektu rozporządzenia z zakresu rehabilitacji medycznej podpisanego przez Ministra Zdrowia dnia 05 stycznia 2024 r. Projekt rozporządzenia zostanie ponownie przekazany do uzgodnień i dalszych konsultacji publicznych. O dalszych pracach…

więcej

REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi dalszych losów projektu zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.01.2024 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, który miał obowiązywać do realizacji świadczeń od 01.02.2024 r. informujemy, że do dnia dzisiejszego (26.01.2024…

więcej

ZARZĄDZENIE NR 2/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

ZARZĄDZENIE NR 2/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Szanowni Państwo, dnia 11 stycznia 2024 r. została wydana zmiana zarządzenia nr 2/2024/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w…

więcej

PSY – ZARZĄDZENIE NR 1/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie dotyczące określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

PSY – ZARZĄDZENIE NR 1/2024/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie dotyczące określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Szanowni Państwo, dnia 5 stycznia 2024 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nr 1/2024/DSOZ….

więcej

REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

REH – zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Szanowni Państwo, dnia 5 stycznia 2024 r. została podpisana przez Ministra Zdrowia zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, która wprowadza istotne zmiany w zakresie kwalifikacji pacjentów oraz organizacji udzielania świadczeń. Zmiany rozporządzenia została podyktowana koniecznością rozwiązania problemów w dostępie do świadczeń z…

więcej

ZARZĄDZENIE NR 185/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń

ZARZĄDZENIE NR 185/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 19 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywały nowe wzory wniosków w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Sprawozdania lub rozliczenia świadczeń: □ udzielonych niezgodnie z płcią świadczeniobiorcy, □ udzielonych…

więcej

ZPO : ZARZĄDZENIE NR 177/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

ZPO : ZARZĄDZENIE NR 177/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne Szanowni Państwo, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie zmiana zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne nr 177/2023/DSOZ. Przedmiotową regulacją wprowadzono…

więcej

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 roku

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej od 01.12.2023 r. do 29.02.2024 roku Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, 2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia…

więcej

PSY : ZARZĄDZENIE NR 181/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

PSY : ZARZĄDZENIE NR 181/2023/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Szanowni Państwo, dnia 14 grudnia 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 181/2023/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!