fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Zmiany prawne

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dot. porad edukacyjnych w POZ w zakresie kardiologii i endokrynologii

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia dot. porad edukacyjnych w POZ w zakresie kardiologii i endokrynologii Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy udostępnione przez Ministerstwo Zdrowia wytyczne dotyczące realizacji porad edukacyjnych z elementami monitorowania stanu zdrowia pacjenta w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie kardiologii oraz endokrynologii skierowane w szczególności do podmiotów realizujących opiekę koordynowaną w ramach POZ. Zal.-1.-Porada_edukacyjna_kardiologia_OK…

więcej

RTG – Zgoda Inspektora Sanitarnego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego

RTG – Zgoda Inspektora Sanitarnego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z użyciem promieniowania jonizującego   Szanowni Państwo, przypominamy, że jednostki ochrony zdrowia prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych związanych z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii są zobowiązane do wystąpienia do…

więcej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie   Szanowni Państwo, dnia 7 marca zostało wydane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przedmiotowa zmiana dotyczy  poz. 128 dotyczącej wózka inwalidzkiego dziecięcego. Uzupełniono kolumnę 4 dotyczącą limitu finansowania wyrobu medycznego (wózka inwalidzkiego dziecięcego) ze środków publicznych przez dodanie  kwoty limitu „600 zł”….

więcej

Możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową   Szanowni Państwo, od dnia 2 marca 2023 r. została wydana zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Zmiana aktu prawnego wprowadza możliwość wystawiania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w postaci elektronicznej….

więcej

Zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK

Zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju SOK Szanowni Państwo, dnia 2 marca 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie nr 48/2023/DSOZ. Przedmiotowa zmiana dotyczy zakresów związanych z antybiotykoterapią, a mianowicie: 1) w załączniku nr 1 – Domowa antybiotykoterapia…

więcej

Dofinansowanie placówek POZ

Szanowni Państwo, przypominamy, że w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez placówki POZ mogą Państwo złożyć wniosek  o powierzenie grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich…

więcej

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, maksymalna wysokość opłaty za: 1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002, 2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004…

więcej

Obowiązek sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej oraz RSV

Obowiązek sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej oraz RSV Dnia 25.02.2023 roku wszedł w życie obowiązek sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej oraz RSV, w przypadku gdy ich rozpoznanie zostało potwierdzone dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa lub wykrycie kwasu nukleinowego tych wirusów. Zgłoszeń należy dokonywać elektronicznie, z wykorzystaniem…

więcej

Wytyczne postępowania z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w ścieżce opieki koordynowanej w POZ

Wytyczne postępowania z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w ścieżce opieki koordynowanej w POZ Szanowni Państwo, W związku z opracowaniem przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, hipertensjologii i kardiologii wytycznych dotyczących opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w ramach opieki koordynowanej w POZ w załączeniu przekazujemy materiały informacyjne, które między innymi opisują: metody rozpoznawania nadciśnienia…

więcej

Wnioski o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń – nowe zarządzenie.

Wnioski o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń – nowe zarządzenie. Dnia 10.02.2023 r. zostało wydane nowe zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne sprawozdanie lub rozliczenie świadczeń. W porównaniu do poprzedniej wersji zarządzenia zmiana została dokonana w załącznikach nr 5 i 5a (SZP): 1) zrezygnowano z kategorii zgody dotyczącej rozliczenia świadczeń udzielonych świadczeniobiorcy małoletniemu w ramach…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!