fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Zmiany prawne

Ustawa o jakość w ochronie zdrowia – informacje dla podmiotów leczniczych realizujących świadczeń w ramach NFZ

Ustawa o jakość w ochronie zdrowia – informacje dla podmiotów leczniczych realizujących świadczeń w ramach NFZ   Szanowni Państwo, Przesyłamy najważniejsze informację dotyczące ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. 2023 poz. 1692), która określa zasady funkcjonowania wprowadzonego systemu oceny jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w…

więcej

Wyniki kontroli NFZ – rehabilitacja ambulatoryjna/ rehabilitacja domowa

Wyniki kontroli NFZ – rehabilitacja ambulatoryjna/ rehabilitacja domowa   Szanowni Państwo, w związku z przeprowadzanymi kontrolami NFZ w zakresie realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej, w tym rehabilitacji w warunkach domowych zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, których następstwem jest nałożenie kary pieniężnej oraz zwrot należności za wykonane świadczenia. Negatywne wyniki kontroli: brak aktualizacji danych sprzętu medycznego zgłoszonego…

więcej

POZ – Nocna Opieka; Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek w stanie przedcukrzycowym i w nadczynności tarczycy

POZ – Nocna Opieka; Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek w stanie przedcukrzycowym i w nadczynności tarczycy Szanowni Państwo, informujemy, iż został  opublikowany projekt rozporządzenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, który znajduje się w fazie uzgodnień oraz konsultacji publicznych. Główne tematy objęte projektowaną zmianą to: Rozszerzenie katalog badań diagnostycznych lekarza POZ finansowanych z budżetu powierzonego o badania: 1) Immunoglobuliny…

więcej

POZ- pielęgniarka szkolna – lista papierowa

POZ- pielęgniarka szkolna – lista papierowa   Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku przekazania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o liczbie uczniów objętych przez Państwa opieką pielęgniarki szkolnej w terminie do dnia 7 października 2023 r. Informację przekazują Państwo zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 25 do zarządzenia POZ. Liczba uczniów przekazana listą elektroniczną (deklaracje POZ)…

więcej

Zmiany w kwestii rehabilitacji – Projekt

Zmiany w kwestii rehabilitacji – Projekt   Szanowni Państwo, dnia 4 września 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Z uwagi na planowane wprowadzenie istotnych zmian w zakresie kryteriów kwalifikacji do świadczeń, mechanizmów efektywnościowych w organizacji systemów rehabilitacji oraz pozostałych regulacji warunkujących zmiany organizacyjne przekazujemy projekt, abyście Państwo mogli się z nim zapoznać jeszcze przed…

więcej

Ważne! Opublikowano projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej!

Ważne! Opublikowano projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej!   Szanowni Państwo, dnia 4 września 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Z uwagi na planowane wprowadzenie istotnych zmian w zakresie kryteriów kwalifikacji do świadczeń, mechanizmów efektywnościowych w organizacji systemów rehabilitacji oraz pozostałych regulacji warunkujących zmiany organizacyjne przekazujemy projekt, abyście Państwo mogli się z nim zapoznać…

więcej

Sieć kardiologiczna – zgłoszenia do pilotażu do 31.12.2024 r.

Sieć kardiologiczna – zgłoszenia do pilotażu do 31.12.2024 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. 2023 poz. 1721) realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego podmioty spełniające kryteria dla ośrodków…

więcej

PSY OŚPiP – dodatkowe informacji dot. realizacji świadczeń

PSY OŚPiP – dodatkowe informacji dot. realizacji świadczeń Szanowni Państwo, W związku z błędami weryfikacji NFZ dotyczącymi świadczeń udzielanych na rzecz świadczeniobiorców i ich rodzin / osób z najbliższego otoczenia w ramach realizacji umów w zakresie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej I stopnia referencyjnego oraz w konsekwencji przesłanego przez Ministerstwo Zdrowia stanowiska Centrali NFZ…

więcej

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie   Szanowni Państwo, dnia 05.09.2023r. została przekazana do ogłoszenia zmiana zapisów rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zmiana dotyczy poprawy wykrytej nieprawidłowości we wskazanym limicie finansowania w zakresie lp. 76 w załączniku do rozporządzenia: 600 zł 10% stożek rogówki;…

więcej

„Profilaktyka 40 PLUS” – zmiana podstaw prawnych

„Profilaktyka 40 PLUS” – zmiana podstaw prawnych   Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia przedłuża do dnia 31 grudnia 2023 r. fakultatywną możliwość przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” poza centralną elektroniczną rejestracją. Realizatorzy programu pilotażowego uzyskają dodatkowy okres na dostosowanie systemów informatycznych do rozwiązań i wymogów wynikających z wdrożenia rejestracji  w…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!