fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Zmiany prawne

Zmiana zarządzenia: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Szanowni Państwo, dnia 30.11.2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki  długoterminowej. Od 1 stycznia 2023 r. świadczeniodawcy udzielający świadczeń z rodzaju SPO w przypadku pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu, trwającego nie dłużej niż 15 kolejnych dni (osobodzień pobytu w zpo/zol –…

więcej

Projekt zarządzenia – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Szanowni Państwo, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przekazuje projekt zarządzenia Nr …/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę…

więcej

Dofinansowanie POZ 2022 „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Dofinansowanie POZ 2022 „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantu dla Placówek POZ w projekcie: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)” Przedmiot Grantu: zakup lub rozbudowa systemu gabinetowego oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej w Placówce POZ. Cel Projektu: zwiększenie…

więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”

Szanowni Państwo, 8 listopada 2022 r. została wydana zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” Przedmiotową zmianą realizacja programu pilotażowego została wydłużona o kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. W załączeniu przekazujemy akt zmieniający. zdokument584661

Zmiany w rozporządzeniu koszykowym PSY

„Zmiany w rozporządzeniu koszykowym PSY”   Podtrzymując temat zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień chcielibyśmy podzielić się z Państwem dodatkowymi informacjami uzyskanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia w temacie wprowadzonych zmian. Zmiana rozporządzenia weszła w życie z dniem 1 listopada 2022 z wyjątkiem: kwalifikacji osób prowadzących terapię środowiskową w…

więcej

Zmiany w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne

Profilaktyczne programy zdrowotne – zmiany ZARZĄDZENIE NR 139/2022/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 31.10.2022 r. zm. zarz. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne. Szanowni Państwo, dnia 1 listopada została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji…

więcej

PSY – Leczenie substytucyjne – prowadzenie terapii – prawa pacjenta i obowiązki świadczeniodawcy

PSY – Leczenie substytucyjne – prowadzenie terapii – prawa pacjenta i obowiązki świadczeniodawcy Szanowni Państwo, z uwagi na poprawności prowadzenia terapii w ramach leczenia substytucyjnego przypominamy, iż zgodnie z warunkami realizacji Programu Leczenia Substytucyjnego pacjenci  mają zapewniony dostęp do terapii i rehabilitacji w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo, a podmiot leczniczy stwarza warunki do współpracy z…

więcej

STM – pakiety świadczeń i nowa wycena

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał projekt zmiany zarządzenia w zakresie zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wydany projekt zmian dotyczy aktualizacji listy materiałów stomatologicznych wykorzystywanych do udzielania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych (zgodnie ze zmianą rozporządzenia MZ)  oraz nowego sposobu rozliczanie świadczeń z zakresu chirurgii i periodontologii oraz niektórych innych świadczeń (badanie…

więcej

Zmiany w świadczeniach gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Szanowni Państwo,   19 października 2022 r. została opublikowana zmiana rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zgodnie z zapowiedziami wprowadzony został szereg zmian w regulacji funkcjonowania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej  oraz zmiany w organizacji świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym. Dodatkowo rozszerzona została grupa osób…

więcej

Dofinansowanie informatyzacji w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne

Dnia 14.10.2022 r. zostało wydane zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeniodawców w zakresie cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania  i wychowania lub higienistki szkolne. Dofinansowanie umożliwi przyśpieszenie proces realizacji obowiązku wynikającego z rozszerzenia katalogu rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej o dokumentację prowadzoną przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania lub higienistkę szkolną,…

więcej

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!