od 06 sierpnia 2014 roku współpracuje z nami NZOZ Zakład opiekuńczo-Leczniczy ” Dom Rodzinny”.