MBRK przeprowadziło szkolenia pt. „Kontraktowanie świadczeń 2014r. – nowe zasady zawierania umów z NFZ”, w Warszawie 30.09.2013r. oraz w Krakowie 7.10.2013r. W ramach szkoleń omówiono krok po kroku procedurę kontraktowania przez NFZ w 2014r. oraz zrealizowano warsztaty dokumentacyjne. Organizatorem szkolenia było Wydawnictwo Lekarskie PZWL.