MBRK podpisało umowę na konsultacje w zakresie praw i obowiązków wynikających z prowadzenia działalności leczniczej.