Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów sp. z o. o.

Termin składania ofert:

17.03.2016 do godziny 16:00

Dokumentacja zamówienia do pobrania poniżej:

Zapytanie Ofertowe

załącznik 1 formularz oferty

załącznik 2 wzór umowy