Poradnia ds. Leczenia Uzależnień Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Opolu, przy ul. Sandomierskiej 4, obecnie udziela także świadczeń w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień. Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów było odpowiedzialne za sporządzenie oferty konkursowej. Umowa z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na ten zakres świadczeń obowiązuje od 01.07.2013r.