Przygotowanie wniosków o dotacje

  • Wyszukiwanie możliwości uzyskania dotacji, nie tylko skierowane do podmiotów leczniczych, ale również do sektora MŚP.
  • Opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami jednostki zarządzającej.