Od listopada MBRK rozlicza kontrakt z NFZ dla placówek:
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Su Ryder, przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie,
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie,
– Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, przy ul. Olchy 8 w Warszawie.