Szkolenia będą realizowane w podziale na dwie, dwugodzinne części. Możliwe jest uczestnictwo w jednej lub obu częściach szkolenia w zależności od Państwa preferencji i oczekiwań.

I część szkolenia
Temat: Nowe zasady wystawiania zleceń na zaopatrzenie wyroby medyczne

II część szkolenia
Temat: „Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w oparciu o przepisy obowiązujące od 01.01.2020 r.

Koszt szkolenia dla 1 osoby netto wynosi:
I część  – 400,00 zł             

II część  – 400,00 zł

Pakiet (I i II część) – 700,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających wypełniony formularz uczestnictwa w szkoleniu do dnia 29 stycznia 2020r. na adres e-mail: szkolenia@mbrk.pl.