Od kwietnia 2015 roku współpracujemy ze Szpitalem Specjalistycznym Inflancka im. Krysi Niżyńskiej „ Zakurzonej” w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6. Szpital świadczy usługi z zakresu leczenia szpitalnego (Oddział Ginekologiczno -Położniczy i Oddział Neonatologiczny ) oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Szpital w ramach dofinansowania gminnego prowadzi szkołę rodzenia.