Plakat UE a3 MBRK

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów firmy oraz wdrożenia nowego produktu świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu dla Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną zrealizowane usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów firmy oraz wdrożenia nowego produktu w przedsiębiorstwie Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o. o. w ramach projektu pt. „Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów firmy oraz wdrożenia nowego produktu świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu dla Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o. o.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  w ramach Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2  „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wartość Projektu wynosi 172 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 69 986,00 zł