Audyty dokumentacji medycznej

  • Analiza otrzymanych od Podmiotu raportów statystycznych.
  • Przebadanie najczęściej występujących grup JGP.
  • Analiza dokumentacji medycznej.
  • Przygotowanie szczegółowego raportu z badań.
  • Przeprowadzenie szkolenia w zakresie optymalizacji.