fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzenie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych – na czym polega?

Powoływanie podmiotów leczniczych, jak również przeprowadzanie zmian formalno-prawnych, to procesy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sektora ochrony zdrowia. Oba te procesy związane są ściśle z przepisami prawa, które regulują działanie takich podmiotów.

Powoływanie podmiotu leczniczego to proces, który rozpoczyna działalność placówki medycznej. Obejmuje on kilka kluczowych kroków.

  • Utworzenie podmiotu prawnego – może to być np. spółka cywilna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne, by struktura prawna odpowiednio pasowała do celów i planów biznesowych instytucji.
  • Pozyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód – podmioty lecznicze muszą spełnić szereg wymagań prawnych i regulacyjnych, w tym np. muszą uzyskać odpowiednie zgody na prowadzenie działalności medycznej.
  • Rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zmiany formalno-prawne podmiotów leczniczych natomiast mogą obejmować szereg różnych procesów, w zależności od konkretnych okoliczności. Do takich zmian można zaliczyć, np. dodanie nowego typu usług medycznych lub też przeniesienie placówki medycznej do innego miejsca, co wiąże się z koniecznością aktualizacji danych w rejestrach, jak również w niektórych przypadkach z uzyskaniem nowych pozwoleń.

  • Przedstawienie wymagań do realizacji wybranych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Określenie docelowego profilu medycznego podmiotu leczniczego.
  • Wskazanie zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego niezbędnych do wprowadzenia nowego profilu medycznego.
  • Zmiany formy prawnej począwszy od zmian w rejestrach przedsiębiorców, poprzez zmiany w księdze rejestrowej na zmianach w rejestrach NFZ kończąc.
  • Przygotowanie wszelkich wniosków do Głównego Urzędu Statystycznego, SANEPIDu i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zachęcamy do kontaktu z nami.

Pomagamy placówkom leczniczym w rozpoczęciu i zarejestrowaniu działalności, jak również doradzamy im w kwestiach przeprowadzenia zmian formalno-prawnych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!