Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzenie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

  • Przedstawienie wymagań do realizacji wybranych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Określenie docelowego profilu medycznego podmiotu leczniczego.
  • Wskazanie zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego niezbędnych do wprowadzenia nowego profilu medycznego.
  • Zmiany formy prawnej począwszy od zmian w rejestrach przedsiębiorców, poprzez zmiany w księdze rejestrowej na zmianach w rejestrach NFZ kończąc.
  • Przygotowanie wszelkich wniosków do Głównego Urzędu Statystycznego, SANEPIDu i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.