fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl
Program szkolenia skoncentrowany jest na kompleksowym omówieniu procesu kontraktowania, począwszy od analizy
wymogów formalnych, przez strategie negocjacyjne, aż po wymiar praktyczny – złożenie oferty konkursowej. 
Nasze doświadczenie i wiedza merytoryczna to zasób edukacyjny, który wpływa bezpośrednio na optymalizację procesów
związanych z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych.


Kontraktowanie z NFZ to szkolenie skierowane dla managerów oraz kadry zarządzającej placówkami medycznymi, 
a także do osób, które odpowiedzialne są w firmie za rozliczenia oraz kontraktowanie z NFZ. 
Szkolenie trwa 2 godziny i jest przeprowadzane w systemie online, w formie prezentacji z prelekcją oraz Q&A.
 
Osoby, które wezmą udział w szkoleniu, będą mogły:
 
  • – nauczyć się, gdzie szukać i w jaki sposób interpretować przepisy prawne, określające wymogi formalne względem oferentów,
  • – dowiedzieć się, jak samodzielnie przygotować formularz ofertowy i skompletować wymagane dokumenty,
  • – przejść krok po kroku proces kontraktowania od ogłoszenia postępowania do jego rozstrzygnięcia i wyboru oferenta.
  •  

Kontraktowanie świadczeń w ramach NFZ – aspekty formalne i praktyczne

 
Szkolenie kontraktowanie z NFZ podzielone jest na kilka modułów:

 

Moduł I: Podstawy prawne zawierania umów z NFZ

Moduł II: Ogłoszenie i przebieg postępowania konkursowego

Moduł III: Aspekty formalne i techniczne kontraktowania

Moduł IV: Potencjał wykonawczy oferenta

Moduł V: Dokumenty formalne do oferty

Moduł VI: Przygotowanie i złożenie oferty konkursowej

 
 

W trakcie trwania webinarium uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącym, dzięki dostępowi do specjalnego czatu. 

Po zakończonym szkoleniu kursanci otrzymują imienny certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. 

Zapisz się już teraz i bądź najlepszy w swojej dziedzinie!

150 minut

Online

Szczegółowe informacje wkrótce

Cennik:

  • 1 osoba – 499,00 zł*
  • kolejne osoby z tego samego podmiotu – 399,00 zł*

*Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć do nich podatek VAT.

Cena zawiera:
  • udział w webinarium (prezentacji wraz z prelekcja specjalisty na żywo)
  • dostęp do czatu w trakcie trwania webinarium z możliwością komentowania i zadawania pytań
  • dostęp do materiałów wykorzystanych w trakcie prelekcji
  • imienny certyfikat potwierdzający udział w webinarium

Prowadzące:

Marta Koziarska-Ryfka

Kierownik Operacyjny

Bogate ponad 10-letnie doświadczenie zdobyła współpracując z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą jako specjalistka realizująca obsługę rozliczeń medycznych, doradztwo, kontraktowania oraz audyty.

Magister fizjoterapii i psychologii.

Prowadzi specjalistyczne konsultacje i webinaria z obszaru wykonywania działalności leczniczej analizując i omawiając na bieżąco zmiany w przepisach prawa oraz szkolenia indywidualne i grupowe ze sposobów pozyskiwania i efektywnego rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządza zespołem specjalistów ds. rozliczeń biura.

Aleksandra Góralczyk

Kierownik ds. Strategicznych

Specjalistka w dziedzinie rozliczeń oraz kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całej Polski z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Absolwentka kierunku Finanse Publiczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.

Pracowała przy wielu projektach wprowadzania podmiotów na rynek usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, wspierając placówki praktyczną i fachową wiedzą z zakresu organizacji i zarządzenia podmiotem leczniczym.

Prowadzi szkolenia oraz przeprowadza audyty dla podmiotów leczniczych.

Odpowiedzialna za współpracę z klientami strategicznymi.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Żelaznej 59 lok. 203, 00-848 Warszawa 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl 3. Dane osobowe w celu zapisów i uczestnictwa w prowadzonych szkoleniach przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i niezbędność dla wykonania umowy. W celu komunikacji oraz wydania ewentualnych zaświadczeń i materiałów ze szkolenia, dane przetwarzane będą w oparciu o prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Odbiorcami danych osobowych uczestników szkolenia są podmioty świadczące usługi na rzecz Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 5. Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane do czasu realizacji celu jakim jest przeprowadzenie szkolenia, wcześniejszego zgłoszenia sprzeciwu lub przedawnienia ewentualnych roszczeń. 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uczestnikom szkolenia przysługują następujące prawa: a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, b) prawo do niepodlegania profilowaniu skutkującemu podejmowaniem decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołującemu skutki prawne lub mającemu inny istotny wpływ, c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust. 3.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!