ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/10/2016/RPOWM z dnia 18.10.2018

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach projektu „Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów firmy oraz wdrożenia nowego produktu świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu dla Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP”, typ projektu: „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-mbrk

zalacznik-nr-2-umowa-warunkowa-mbrk

zalacznik-nr-3-formularz-iob-dla-podmiotow-nieposiadajacych-akredytacji-mbrk

zapytanie-ofertowe-3-1-2-rpo-wm-mbrk