Informujemy o przyjętym ZARZĄDZENIU Nr 82/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarządzeniem wprowadzono następujące zmiany:
1. Zwiększono wartość wagi punktowej świadczeń określonych w załączniku nr 1 zarządzenia nr 41/2018/DSOZ, jak również podniesiono wskaźnik korygujący na poszczególne świadczenia dla dzieci i młodzieży w tym świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich do wysokości 1,2.
2. Dostosowano warunki rozliczania czasu trwania sesji psychoterapii oraz psychoterapii grupowej w terapii leczenia uzależnień do przepisów określonych w załączniku nr 6 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. poz. 1386, z późn. zm.). Przy czym wskazano, iż w przypadku sesji psychoterapii grupowej w terapii uzależnień, rozliczeniu podlegają dwie pełne godziny sesji.