„Nie możesz przepłynąć morza, stojąc na brzegu i wpatrując się w wodę”
Rabindranath Tagore

MBRK działa na rzecz sektora ochrony zdrowia w Polsce.

Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów jest liderem usług doradczych i outsourcingowych dla podmiotów leczniczych. Specjalizuje się w dziedzinie kontraktów z NFZ, aspektów formalnoprawnych działalności leczniczej, zarządzania oraz IT w służbie zdrowia. Firma wspiera placówki medyczne od 2002 roku.

—> więcej

0mln zł
roczna wartość rozliczanych kontraktów
0+
przygotowanych ofert konkursowych do NFZ
0
słałych klientów
0
lat doświadczeń

Kim jesteśmy?

MBRK jest jedyną firmą w Polsce, która może zaoferować placówkom medycznym dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia działalności leczniczej.  Suma doświadczeń poszczególnych ekspertów oraz ilość wykonanych zleceń dla sektora służby ochrony zdrowia sprawiają, że firma MBRK jest bezkonkurencyjna w swojej branży.

Siła oddziaływania firmy na środowisko medyczne jest bardzo duża, dlatego w skład zespołu wchodzą wyłącznie osoby cechujące się odpowiedzialnością i pragmatyzmem. Równie cenną wartością MBRK jest wytrwałość, która pomaga osiągać wysoko postawione cele klientów.

—> więcej

Dlaczego my?

Będąc klientem firmy MBRK można otrzymać wsparcie w uzyskaniu refundacji za wykonane świadczenia medyczne i rozwiązanie wszelkich problemów, które staną na drodze do rozliczenia się z płatnikiem państwowym. Ponad to, posiadają Państwo dostęp do informacji o tym, jak unikać kosztownych błędów przy prowadzeniu działalności leczniczej. W przypadku jakichkolwiek zmian lub chęci rozwoju placówki medycznej, mają Państwo do pełnej dyspozycji zespół ekspertów MBRK w zakresie spraw formalnoprawnych, informatycznych i urzędowych. Podczas kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ można mieć pewność, że oferta została przygotowana w 100%  prawidłowo, a szanse na otrzymanie kontraktu zmaksymalizowane na tyle, na ile było to możliwe.

—> więcej

Co robimy?

  • Rozliczenia z NFZ

  • Przygotowanie ofert konkursowych do NFZ

  • Szkolenia

  • Audyty dokumentacji medycznej

  • Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzenie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

  • Wprowadzanie zmian w księgach rejestrowych

  • Doradztwo z zakresu IT, prawa, zarządzania podmiotami leczniczymi, kontraktów z NFZ

—> więcej

Aktualności

Szkolenie w zakresie nowych zasad zawierania umów oraz wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzeniu w przedmioty ortopedyczne (ZPO) 2020

27 stycznia 2020

Szkolenia będą realizowane w podziale na dwie, dwugodzinne części. Możliwe jest uczestnictwo w jednej lub obu częściach szkolenia w zależności od Państwa preferencji […]

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2 lipca 2019

Informujemy o przyjętym ZARZĄDZENIU Nr 82/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie […]

Nowe wzory skierowania na leczenie uzdrowiskowe

2 lipca 2019

z dniem 19 lipca 2019 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego […]

Klienci o nas

(..) Na podstawie dotychczasowych doświadczeń polecamy usługi Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o., przed wszystkim ze względu na fachowość, rzetelność i terminowość wywiązywania się z umowy. (..)
(..) Z przyjemnością polecam MBRK Sp. z o.o. jako w pełni profesjonalną firmę. W ramach obsługi kontraktu możemy zawsze liczyć na sprawdzone rozwiązania problemowych sytuacji, rzetelne prowadzenie rozliczeń, a ponad to mamy dostęp do najnowszych informacji w zakresie współpracy z NFZ. (..)
Zbigniew Poznański, VICTI Sp. z o.o.
(..) W ramach naszej współpracy Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. wykazało się terminowością, wiarygodnością, szybką reakcją na pojawiające się problemy. Wiedza na temat rozliczeń z NFZ stoi na bardzo wysokim poziomie. (..)
(..)Pracownicy Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów, to doskonale przygotowany merytorycznie zespół, z dokładnym planem działania. Dzięki współpracy uniknęliśmy sytuacji, w których organy kontroli mogłyby zakwestionować prawidłowość sprawozdawania świadczeń zdrowotnych.(..)
Paweł Obermeyer, Ober Clinic Sp. z o.o.

—> więcej

NAPISZ DO NAS