Przygotowanie ofert konkursowych do NFZ

  • Stały monitoring konkursów ogłaszanych przez wysokie oddziały wojewódzkie NFZ.
  • Przekazywanie informacji o konkursach do klientów zgodnie z ich profilem działalności.
  • Przygotowanie oferty, w tym optymalizacja usług.