fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl
 • Tworzenie raportów statystycznych, rozliczeniowych, kolejek oczekujących i wystawianie rachunków (faktur), a także korekt.
 • Poprawa błędów w sprawozdawczości.
 • Comiesięczne tworzenie zestawień informujących o aktualnym stanie wykonania kontraktu z NFZ.
 • Informowanie o komunikatach NFZ oraz o zachodzących zmianach w przepisach prawnych dotyczących rozliczeń zakontraktowanych zakresów świadczeń i wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 • Przekazywanie informacji o ogłoszonych przez NFZ konkursach ofert z zakontraktowanych zakresów świadczeń (w przypadku, gdy zbliża się termin wygaśnięcia aktualnego kontraktu), a także z innych zakresów świadczeń, które bezpośrednio wskaże Zleceniodawca.
 • Wykonanie analizy wymagań NFZ dotyczących niezakontraktowanych na dzień podpisania umowy świadczeń zdrowotnych.
 • Przygotowanie pism do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, bilansowania umów, wypłaty nadwykonań i innych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu z NFZ.
 • Aktualizacja danych rejestrowych Świadczeniodawcy w systemach przekazywania danych NFZ.
 • Analiza merytoryczna planowanych zmian w SZOI dotyczących personelu, sprzętu medycznego i harmonogramów pracy.
 • Wprowadzanie zmian w SZOI dotyczących potencjału Świadczeniodawcy.
 • Wprowadzenie zmian w księdze rejestrowej (w tym dodawanie polisy ubezpieczeniowej).
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!