Zespół MBRK tworzą Eksperci z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży medycznej, a wśród nich absolwenci m.in. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej, kierunków Ekonomicznych, Finansowych, Prawnych oraz Informatycznych.

Nasi Specjaliści przechodzą regularne szkolenia w holistycznym podejściu do działalności leczniczej, dzięki czemu firma oferuje najwyższej jakości usługi doradcze w takich obszarach jak: kontrakty z NFZ, dokumentacja medyczna, programy do rozliczeń z NFZ, Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, Sanepid.

Sebastian Nowocin

Prezes Zarządu

Założyciel i Prezes Zarządu Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów sp. z o. o. Posiada doświadczenia od 2000 roku w zakresie obsługi podmiotów leczniczych, których świadczenia finansowane są ze środków publicznych (Kasy Chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia, ZUS
i Ministerstwo Zdrowia).

Doradza w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek medyczny podmiotów ambulatoryjnych i stacjonarnych oraz był zaangażowany w liczne procesy optymalizacji działalności leczniczej.

Odpowiedzialny za budowanie i rozwój marki Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów
sp. z o. o., wprowadzanie nowych usług oraz długofalową strategię.

Agnieszka Krajewska-Woźniak

Agnieszka Krajewska-Woźniak

Wiceprezes Zarządu

Ekspertka z zakresu rozliczania świadczeń w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w różnorodnych rodzajach i zakresach z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Doradza w kwestiach optymalizacji pracy podmiotów leczniczych dla ich managerów, właścicieli małych, średnich oraz największych placówek leczniczych w Polsce. Przeprowadza audyty, podejmuje działania korygujące i naprawcze, przedstawia nowe rozwiązania w celu usprawniania pracy i jakości działań klientów biura.

Absolwentka studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi.

Odpowiedzialna za praktyczną realizację wizji rozwoju firmy oraz organizację pracy wszystkich działów Mazowieckiego Biura Rozliczeń Kontraktów sp. z o.o.

Marta Koziarska-Ryfka

Marta Koziarska-Ryfka

Kierownik Operacyjny

Bogate ponad 10-letnie doświadczenie zdobyła współpracując z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą jako specjalistka realizująca obsługę rozliczeń medycznych, doradztwo, kontraktowania oraz audyty.

Magister fizjoterapii i psychologii.

Prowadzi specjalistyczne konsultacje i webinaria z obszaru wykonywania działalności leczniczej analizując i omawiając na bieżąco zmiany w przepisach prawa oraz szkolenia indywidualne
i grupowe ze sposobów pozyskiwania i efektywnego rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządza Zespołem Specjalistów ds. Rozliczeń.

Aleksandra Góralczyk

Aleksandra Góralczyk

Kierownik ds. Strategicznych

Specjalistka w dziedzinie rozliczeń oraz kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całej Polski z ponad 10-letnim doświadczeniem.

Absolwentka kierunku Finanse Publiczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.

Pracowała przy wielu projektach wprowadzania podmiotów na rynek usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, wspierając placówki praktyczną i fachową wiedzą
z zakresu organizacji i zarządzenia podmiotem leczniczym.

Prowadzi szkolenia oraz przeprowadza audyty dla podmiotów leczniczych.

Odpowiedzialna za współpracę z Klientami strategicznymi.

Katarzyna Jasek

Katarzyna Jasek

Kierownik ds. Audytu Wewnętrznego

Absolwentka matematyki z bogatym, ponad 10-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozliczeń kontraktów NFZ.

Specjalistka z analitycznym umysłem wykorzystująca praktyczną wiedzę obsługi systemów m.in. Pacjent+, KS PPS, KS Somed.

Zapewnia pracownikom MBRK niezbędne wsparcie w efektywnym rozliczaniu kontraktów.

Odpowiada za kontrolę przebiegu rozliczeń świadczeń opieki zdrowotnej oraz optymalizację procesów w biurze.

Katarzyna Laskus

Katarzyna Laskus

Kierownik Działu Administracji, Specjalista ds. Finansowo-Kadrowych

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość ze specjalizacją rachunkowość i podatki w firmie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Od ponad 7 lat odpowiedzialna za terminowe i sprawne działanie w firmie całego systemu kadrowo-płacowego od stworzenia umowy o pracę do wypłaty za tę pracę wynagrodzenia.

Pełni kontrolę w obszarze finansowym spółki –odpowiada za monitorowanie przepływów finansowych firmy (obsługa działu sprzedaży, bieżąca kontrola i minimalizowanie ryzyka wystąpienia opóźnień w płatnościach, procesowanie i monitorowanie płatności wychodzących).

Nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów oraz bieżące kwestie administracyjne i zaopatrzenia.