Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

  • Audyt dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.

  • Dostosowanie bądź stworzenie nowych dokumentów zgodnie z wprowadzanymi wymogami.

  • Szkolenie personelu w zakresie zmian oraz nowych obowiązków.

  • Bieżące informowanie o zmianach w tematyce ochrony danych osobowych.

  • Pełna dyspozycyjność i aktywne doradztwo.

  • Inspektor ochrony danych osobowych (dedykowany dla Państwa placówki pracownik MBRK).

  • Prowadzenie dokumentacji danych osobowych: m.in. rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.