Założycielem firmy jest Sebastian Nowocin, obecny Prezes. Pomysł na powołanie firmy narodził się po dwuletniej pracy w Kasach Chorych i był wynikiem ogromnego zapotrzebowania na specjalistyczne usługi związane z obsługą kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z państwowym płatnikiem. Do nowo powstałej firmy szybko napłynęli klienci, tacy jak indywidualne praktyki lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej.

W miarę upływu czasu, sektor ochrony zdrowia przeszedł znaczącą transformację. Firma także musiała dostosować się do nowych realiów. Połączenie zdolności biznesowych Prezesa i doświadczenia w branży medycznej pozwoliło efektywnie wykorzystać tę szansę i jeszcze bardziej rozwinąć firmę. Wynikiem tego było powstanie unikalnego na skalę krajową Biura, które w sposób kompleksowy i profesjonalny wspiera podmioty lecznicze w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, finansowania działalności leczniczej, formalnoprawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej w Polsce oraz informatyzacji służby zdrowia.

MBRK oferuje outsourcing w zakresie: rozliczeń wszystkich rodzajów świadczeń z NFZ, przygotowania ofert konkursowych do NFZ, serwisu informatycznego programów do rozliczeń z NFZ, audytu dokumentacji medycznej, tworzenia profilu medycznego, powoływania lub przekształcania formy prawnej podmiotów leczniczych, przygotowania wniosków do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia oraz do Wydziałów Zdrowia Urzędów Wojewódzkich.

Firma jest znana także z tego, że dzieli się wiedzą ekspercką z kadrą zarządzającą podmiotami leczniczymi, prawnikami w sprawach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia – podczas branżowych szkoleń, prelekcji oraz konferencji. O profesjonalizmie MBRK najlepiej świadczą jej lojalni klienci, którzy współpracują z nią nieprzerwanie od samego początku istnienia.

0 mln zł
ROCZNA WARTOŚĆ ROZLICZANYCH KONTRAKTÓW
0+
PRZYGOTOWANYCH OFERT KONKURSOWYCH DO NFZ
0+
STAŁYCH KLIENTÓW
0
LAT DOŚWIADCZEŃ

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
biuro@mbrk.pl

Zadzwoń do nas
22 101 39 20

Prześlij fax
22 101 58 90