Pomagamy placówkom leczniczym w rozpoczęciu i zarejestrowaniu działalności, jak również doradzamy im w kwestiach przeprowadzenia zmian formalno-prawnych.

Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzanie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

Powoływanie podmiotów leczniczych, jak również przeprowadzanie zmian formalno-prawnych, to procesy kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania sektora ochrony zdrowia. Oba te procesy związane są ściśle z przepisami prawa, które regulują działanie takich podmiotów.

Powoływanie podmiotu leczniczego to proces, który rozpoczyna działalność placówki medycznej. Obejmuje on kilka kluczowych kroków.

  • Utworzenie podmiotu prawnego – może to być np. spółka cywilna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważne, by struktura prawna odpowiednio pasowała do celów i planów biznesowych instytucji.
  • Pozyskanie niezbędnych pozwoleń i zgód – podmioty lecznicze muszą spełnić szereg wymagań prawnych i regulacyjnych, w tym np. muszą uzyskać odpowiednie zgody na prowadzenie działalności medycznej.
  • Rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zmiany formalno-prawne podmiotów leczniczych natomiast mogą obejmować szereg różnych procesów, w zależności od konkretnych okoliczności. Do takich zmian można zaliczyć, np. dodanie nowego typu usług medycznych lub też przeniesienie placówki medycznej do innego miejsca, co wiąże się z koniecznością aktualizacji danych w rejestrach, jak również w niektórych przypadkach z uzyskaniem nowych pozwoleń.

  • Przedstawienie wymagań do realizacji wybranych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Określenie docelowego profilu medycznego podmiotu leczniczego.
  • Wskazanie zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego niezbędnych do wprowadzenia nowego profilu medycznego.
  • Zmiany formy prawnej począwszy od zmian w rejestrach przedsiębiorców, poprzez zmiany w księdze rejestrowej na zmianach w rejestrach NFZ kończąc.
  • Przygotowanie wszelkich wniosków do Głównego Urzędu Statystycznego, SANEPIDu i Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Skontaktuj się z nami

Napisz do nas
biuro@mbrk.pl

Zadzwoń do nas
22 101 39 20

Prześlij fax
22 101 58 90

Pozostałe usługi

Rozliczenia z NFZ

Rozliczenia z NFZ

Tworzenie raportów, poprawa błędów,
tworzenie zestawień,
wykonanie analizy wymagań NFZ,
aktualizacja danych

Przygotowanie ofert konkursowych do NFZ

Przygotowanie ofert
konkursowych do NFZ

Stały monitoring konkursów,
przygotowanie oferty,
w tym optymalizacja usług

Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzanie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

Powoływanie podmiotów
leczniczych
i przeprowadzanie zmian
formalno-prawnych
podmiotów leczniczych

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia,
które umożliwiają lepsze zrozumienie
i efektywne zarządzanie procesami
związanymi z NFZ

Wprowadzanie zmian w księgach rejestrowych

Wprowadzanie zmian
w księgach rejestrowych

Zakładanie księgi i zgłoszenia zmian
danych rejestrowych
oraz weryfikacja wpisów w RPWDL

Audyty

Głównym celem audytu jest
weryfikacja poprawności
funkcjonowania podmiotu zgodnie
z standardami i przepisami prawa

Doradztwo z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, kontraktów z NFZ, prawa, IT

Doradztwo z zakresu
zarządzania podmiotami
leczniczymi, kontraktów
z NFZ, prawa, IT

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

Doradztwo z zakresu
ochrony danych
osobowych

Pełna dyspozycyjność
i aktywne doradztwo