fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl
  • Przygotowanie zestawienia aktualnie działających przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych w odniesieniu do planowanych zmian.
  • Weryfikacja poprawności dotychczasowego wpisu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania z 17 maja 2012 r. z późn. zmianami.
  • Omówienie docelowego kształtu księgi rejestrowej.
  • Potwierdzenie prawidłowości planowanych zmian u Naczelnika Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
  • Sporządzenie elektronicznego wniosku o zmianę w księdze rejestrowej.
  • Podpisanie wniosku profilem zaufanym e-Puap.
  • Kontakt z urzędnikami Wydziału Zdrowia MUW w sprawie wniosku w zakresie uzupełnień, wyjaśnień.
  • Przekazanie aktualnej księgi rejestrowej w pliku pdf.
  • Przygotowanie dokumentacji aktualizacyjnej, w związku ze zmianami w księdze rejestrowej, do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera!