Szkolenia

 • Prawne aspekty współpracy z NFZ.

 • Obsługa aplikacji informatycznych wspierających rozliczenia kontraktów.

 • Prowadzenie dokumentacji medycznej.

 • Nowe zasady kontroli NFZ.

 • Zmiany 2020 w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (ZPO)

  I część szkolenia
  Temat ,,Nowe zasady wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,,

  1. Aktualne podstawy prawne w obszarze wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – omówienie najuważniejszych zapisów.
  – Rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

  2. Analiza nowego wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w części dotyczącej podmiotu wystawiającego zlecenie.

  3. Dostępne możliwości wystawiania zleceń.

  4. Obsługa systemu eZWM przez administratora oraz operatorów systemu po stronie podmiotu wystawiającego zlecenie.

  5. Przekazywanie zleceń do weryfikacji i potwierdzanie zleceń przez NFZ.

  6. Informacje udzielane świadczeniobiorcom przez podmiot wystawiający zlecenie.

  II część szkolenia ,
  Temat ,,Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w oparciu o przepisy obowiązujące od 01.01.2020 r.,,

  1. Aktualne podstawy prawne w obszarze wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – omówienie najuważniejszych zapisów.
  – Rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego,
  – Zarządzenie nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

  2. Nowe zasady obowiązujące przy zawieraniu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz aktualizacji zawartej umowy w rodzaju ZPO.

  3. Analiza nowego wzoru zleceń na zaopatrzenie w wyrobu medyczne w części dotyczącej podmiotu realizującego zlecenie.

  4. Obsługa systemu eZWM przez administratora oraz operatorów systemu po stronie podmiotu realizującego zlecenie.

  5. Pobieranie zlecenia do realizacji.

  6. Proces realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

  7. Wydruk oraz sposób przechowywania oryginałów zleceń.