fbpx
tel: (22) 101 39 20 | fax: (22) 101 58 90 | biuro@mbrk.pl

Ju偶 dzi艣 zarejestruj si臋 na nasze szkolenia:

  • Kontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia
Wymagania i praktyka zawierania um贸w na realizacj臋 艣wiadcze艅 zdrowotnych finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych.
  • Realizacja i rozliczanie 艣wiadcze艅 w ramach NFZ
Wymagania stawiane podmiotom leczniczym w zakresie prowadzenia dzia艂alno艣ci, realizacji 艣wiadcze艅, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczo艣ci
  • Kontrola NFZ
Zasady i aspekty praktycznej kontroli NFZ w zakresie realizacji umowy o udzielanie 艣wiadcze艅 zdrowotnych
  • Obs艂uga klienta w ramach 艣wiadczenia NFZ

Specyfika oraz optymalizacja pracy podmiotu i rejestracji

  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna i EDM w praktyce podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 innych ni偶 szpitalne

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Mazowieckie Biuro Rozlicze艅 Kontrakt贸w Sp. z o.o. z siedzib膮 na ul. 呕elaznej 59 lok. 203, 00-848 Warszawa 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez e-mail: inspektor@mbrk.pl 3. Pa艅stwa dane osobowe w celu zawarcia umowy przetwarzane b臋d膮 na postawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podj臋cie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do zawarcia umowy). W celu komunikacji z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy oraz w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomo艣膰 przes艂an膮 za pomoc膮 formularza kontaktowego, dane przetwarzane b臋d膮 w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). 4. Odbiorcami danych osobowych pracownik贸w s膮 podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi na rzecz Mazowieckiego Biura Rozlicze艅 Kontrakt贸w Sp. z o.o., z kt贸rymi zosta艂y zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a tak偶e podmioty upowa偶nione do odbioru danych na podstawie przepis贸w prawa. 5. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres realizacji umowy, utrzymywania bie偶膮cych relacji, przez okres niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi na przes艂an膮 wiadomo艣膰, przez okres przedawnienia ewentualnych roszcze艅 lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. 6. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przys艂uguj膮 Pa艅stwu nast臋puj膮ce prawa: prawo dost臋pu do tre艣ci danych, prawo do sprostowania danych, do przenoszenia danych, prawo do usuni臋cia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 7. Podanie danych wymaganych jest niezb臋dne do przes艂ania wiadomo艣ci za pomoc膮 formularza kontaktowego. Konsekwencj膮 niepodania danych jest brak mo偶liwo艣ci wys艂ania wiadomo艣ci i realizacji cel贸w wskazanych powy偶ej. Podanie pozosta艂ych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wp艂ywu na mo偶liwo艣膰 przes艂ania wiadomo艣ci.
Chcesz by膰 na bie偶膮co? Zapisz si臋 do newslettera!