Rozliczenia z NFZ

Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzenie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych

Przygotowanie ofert konkursowych do NFZ

Audyty dokumentacji medycznej

Wprowadzanie zmian w księgach rejestrowych

Szkolenia

Doradztwo z zakresu IT, prawa, zarządzania podmiotami leczniczymi, kontraktów z NFZ

Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych

ABI Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Systemów Informatycznych ASI