PSY OŚPiP – badanie ankietowe dot. procesu wdrażania reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach realizacji projektu Wsparcie procesu wdrażania reformy wprowadzającej nowy model systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży zaprasza osoby zarządzające pracą ośrodków I, II oraz III stopnia referencyjnego oraz członków zespołów terapeutycznych zatrudnionych w w/w ośrodkach do udziału w badaniu ankietowym.
 
Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/555289?lang=pl
i może być wypełniana przez wszystkich chętnych przedstawicieli danego ośrodka w terminie do 28 marca 2023 r.

Poniżej wystosowany przez Mazowiecki OW NFZ do świadczeniodawców komunikat zachęcający do udziału w badaniu.