LUBELSKI OW(Lublin)

7 postępowań z PSY, zakresy:

 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
  • Grupa powiatów: KRASNOSTAWSKI, KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
  • Grupa powiatów: KRASNOSTAWSKI, KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻ.
  • Powiat LUBLIN
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat LUBLIN
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Województwo LUBELSKIE
 • ŚWIADCZENIA REHABILITACJI DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ZE WSPÓŁISTNIEJĄCYMI INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI GŁÓWNIE PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA)
  • Grupa powiatów: KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • Powiat RYCKI

ŚLĄSKI OW(Katowice)

2 postępowania z SZP, zakresy:

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY GAUCHERA TYPU I ORAZ TYPU III
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY GAUCHERA TYPU I ORAZ TYPU III

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

  • Województwo ŚLĄSKIE