MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • KOSM – OPIEKA KOORDYNOWANA W SM ŚWIADCZENIE LECZENIE SZPITALNE
  • Województwo MAŁOPOLSKIE
ŚLĄSKI OW(Zabrze)
– 8 postępowań z AOS, zakresy:
 • BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
  • Powiat Jastrzębie-Zdrój, raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski Żor
  • Powiat bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat Gliwice, gliwicki, Zabrze
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat Jastrzębie-Zdrój, raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Żory
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

  • Powiat będziński
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02

  • Powiat bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki
 
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
  LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat OLSZTYŃSKI
– 2 postępowania z AOS, zakresy:
 • BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
  • Powiat OLECKI
 • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
  • Powiat NIDZICKI