Ministerstwo Zdrowia przygotowało aplikację LikarPL, która umożliwia dokonywanie tłumaczeń w czasie rzeczywistym podczas komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem, którzy nie posługują się tym samym językiem. Przygotowana aplikacja ma na celu ułatwienie lekarzowi postawienia szybkiej diagnozy stanu zdrowia pacjenta.
Link do aplikacji – https://likar.mz.gov.pl/
Aplikacja podzielona jest na dwa moduły:
  • Pacjent – w tej części wypełnij podstawowe dane o Twoim stanie zdrowia. Wypełnione dane pozwolą lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Po wypełnieniu formularza zapamiętaj/zapisz indywidualny numer formularza. Numer podasz lekarzowi podczas konsultacji medycznej. Przed wizytą lekarz spyta Cię o numer formularza oraz datę urodzenia. Na podstawie podanych danych aplikacja odszuka wypełniony przez Ciebie formularz. Możesz również pobrać i wydrukować wypełniony formularz, który jest dostępny w języku pacjenta, lekarza oraz języku angielskim.
  • Lekarz – ten moduł wykorzystywany jest podczas wizyty u lekarza. Dzięki aplikacji podczas konsultacji medycznej język pacjenta będzie tłumaczony na język lekarza oraz na odwrót. Wraz z lekarzem będziecie mówić w swoim języku, a system wyświetli przetłumaczoną transkrypcję. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem.