DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat bolesławiecki, Jelenia Góra, karkonoski, lubański, lwówecki, zgorzelecki
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat kamiennogórski
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  TRANSPORT SANITARNY W POZ

  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON Pierś)
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 3 postępowania z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
  • Gmina Mędrzechów, Radgoszcz, Szczucin, Szczucin
  • Gmina Kłaj, Niepołomice, Niepołomice
  • Gmina Koniusza, Pałecznica, Radziemice
MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 58 postępowań z STM, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII
  • Grupa powiatów: LEGIONOWSKI, WOŁOMIŃSKI
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • Gmina SIEMIĄTKOWO
  • Gmina RZEWNIE
  • Gmina TROSZYN
  • Gmina CHORZELE
  • Gmina OSTROŁĘKA
  • Gmina ZWOLEŃ
  • Gmina KOTUŃ
  • Gmina WIŚNIEW
  • Gmina JABŁONNA
  • Gmina REMBERTÓW
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
  • Powiat WYSZKOWSKI
  • Powiat OSTROŁĘKA
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM
  • Powiat CIECHANOWSKI
  • Powiat MŁAWSKI
  • Powiat PŁOŃSKI
  • Powiat PUŁTUSKI
  • Powiat ŻUROMIŃSKI
  • Powiat MAKOWSKI
  • Powiat OSTROŁĘCKI
  • Powiat OSTROWSKI
  • Powiat PRZASNYSKI
  • Powiat WYSZKOWSKI
  • Powiat OSTROŁĘKA
  • Powiat GOSTYNIŃSKI
  • Powiat PŁOCKI
  • Powiat SIERPECKI
  • Powiat PŁOCK
  • Powiat BIAŁOBRZESKI
  • Powiat GRÓJECKI
  • Powiat KOZIENICKI
  • Powiat LIPSKI
  • Powiat PRZYSUSKI
  • Powiat RADOMSKI
  • Powiat SZYDŁOWIECKI
  • Powiat ZWOLEŃSKI
  • Powiat RADOM
  • Powiat GARWOLIŃSKI
  • Powiat ŁOSICKI
  • Powiat MIŃSKI
  • Powiat SIEDLECKI
  • Powiat SOKOŁOWSKI
  • Powiat WĘGROWSKI
  • Powiat SIEDLCE
  • Powiat GRODZISKI
  • Powiat LEGIONOWSKI
  • Powiat NOWODWORSKI
  • Powiat OTWOCKI
  • Powiat PIASECZYŃSKI
  • Powiat PRUSZKOWSKI
  • Powiat SOCHACZEWSKI
  • Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
  • Powiat WOŁOMIŃSKI
  • Powiat ŻYRARDOWSKI
  • Powiat WARSZAWA
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
  • Województwo MAZOWIECKIE
 • ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Powiat RADOMSKI
  • Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 34 postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.
  PROGRAM LEKOWY – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM -LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM -Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/ PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM – Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV
  SUBSTANCJE CZYNNE W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

  • Województwo PODKARPACKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo PODKARPACKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 3 postępowania z AOS, zakres:
 • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
  • Powiat człuchowski
  • Powiat kartuski
  • Powiat kwidzyński
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 5 postępowań z PSY, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻ.
  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
  • Grupa powiatów: KOLSKI, KONIN, KONIŃSKI, SŁUPECKI, TURECKI
  • Grupa powiatów: GRODZISKI, MIĘDZYCHODZKI, NOWOTOMYSKI, OBORNICKI, POZNAŃ, POZNAŃSKI, SZAMOTULSKI, ŚREDZKI, ŚREMSKI, WRZESIŃSKI
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, ŚREDZKI