DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP

  • Powiat Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski
KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA
  OTORYNOLARYNGOLOGIA DLA DZIECI – HOSPITALIZACJA- PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat TORUŃ
LUBELSKI OW(Lublin)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • RADECZNICA
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 2 postępowania z PPZ, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP

  • Powiat oświęcimski
  • Powiat suski, wadowicki
OPOLSKI OW(Opole)
– 5 postępowań z PSY, zakres:
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat oleski
  • Powiat głubczycki
  • Powiat brzeski
  • Powiat prudnicki
  • Powiat strzelecki
PODLASKI OW(Białystok)
– 2 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

  • Powiat SOKÓLSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP

  • Powiat BIAŁYSTOK
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 13 postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE INHIBITORAMI PCSK-9 PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

  • Powiat Gliwice, gliwicki, Zabrze
  • Powiat cieszyński, żywiecki
  • Powiat Częstochowa, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.
  PROGRAM LEKOWY – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Województwo ŚLĄSKIE
– 2 postępowania z SOK, zakresy:
 • DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
  • Powiat bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki
 • HEMODIALIZOTERAPIA
  • Powiat Gliwice, gliwicki, Zabrze
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 23 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY POMPEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY POMPEGO

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI
  • Grupa powiatów: SKARŻYSKI, STARACHOWICKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Grupa powiatów: KIELCE, KIELECKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: KONECKI, SKARŻYSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: OSTROWIECKI, SANDOMIERSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, STARACHOWICKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Powiat SANDOMIERSKI
  • Powiat SKARŻYSKI
  • Powiat STARACHOWICKI
  • Grupa powiatów: KIELCE, KIELECKI
  • Grupa powiatów: KONECKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, PIŃCZOWSKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI
 • PROGRAM LEKOWY – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, PIŃCZOWSKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI, SANDOMIERSKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI