LUBELSKI OW(Lublin)
– 2 postępowania z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • Parczew
  • RADECZNICA
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 11 postępowania z OPH, zakres:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Województwo MAŁOPOLSKIE
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat chrzanowski, miechowski, olkuski, oświęcimski
  • Powiat myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki
  • Powiat krakowski, Kraków, proszowicki, wielicki
  • Powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, Tarnów
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM DLA DZIECI
  • Powiat krakowski, Kraków, proszowicki, wielicki
  • Powiat chrzanowski, miechowski, olkuski, oświęcimski
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Powiat gorlicki
  • Powiat tatrzański
  • Powiat miechowski, olkuski
  • Powiat Kraków
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 7 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI, SKARŻYSKI, STARACHOWICKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, STASZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
– 1 postępowanie z SPO. zakres”
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat KIELECKI