Dnia 11 stycznia 2022 r. opublikowano Zarządzenie Nr 7/2022/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. W ślad za opublikowanym w grudniu 2021 projektem przedmiotowe zarządzenie wprowadza zmiany w wycenie świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej oraz zmiany w katalogu świadczeń wprowadzając produkty rozliczeniowe zastępujące dotychczasowe dedykowane poszczególnym zabiegom.

Przedmiotowe zmiany będą miały zastosowanie dla świadczeń realizowanych od 1 lutego 2022 r.

W załączeniu znajdą Państwo przedmiotowe zarządzenie, a poniżej opis najważniejszych zmian.

Zmiany w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej:

  1. Dokonano wzrostu wartości punktowej dla wizyty fizjoterapeutycznej zgodnie z załącznikiem 1m (załącznik 2 do zarządzenia 7/2022/DSOZ):
  • wizyta fizjoterapeutyczna z 15 pkt do 26,35 pkt
  • wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych z 15 pkt do 18,61 pkt
  • wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych z 21 pkt do 41,11 pkt
  1. Wprowadzono zmiany w katalogu produktów rozliczeniowych zgodnie z załącznikiem 1n (załącznik 1 do zarządzenia 7/2022/DSOZ). Poszczególne zabiegi fizjoterapeutyczne rozliczane dotychczas punktowo będą kodowane jako produkty statystyczne za 0,00 zł. Jednocześnie utworzono nowe grupy produktów rozliczeniowych, do których zostały przyporządkowane poszczególne zabiegi zgodnie z wyodrębnionymi listami produktów statystycznych FA01, FA01A, FA02, FA03, FA04, FA05 oraz FD01 (opis poszczególnych grup znajduje się w załączniku 1 do zarządzenia 7/2022/DSOZ).
Lp. Kod produktu rozliczeniowego Nazwa produktu rozliczeniowego Jednostka rozliczeniowa Waga punktowa produktu rozliczeniowego
1. 5.11.01.0000084 Zabiegi realizowane z bezpośrednim zaangażowaniem fizjoterapeuty 1:1 punkt 36,49
2. 5.11.01.0000085 Zabiegi kinezyterapii punkt 8,55
3. 5.11.01.0000086 Ćwiczenia grupowe ogólnoustrojowe punkt 3,21
4. 5.11.01.0000087 Zabieg w kriokomorze punkt 26,04
5. 5.11.01.0000088 Zabiegi fizykalne punkt 5,27
6. 5.11.01.0000089 Zabieg masażu punkt 18,25
7. 5.11.01.0000090 Zabiegi realizowane z wykorzystaniem wody punkt 10,24
8. 5.11.01.0000091 Indywidualna praca z pacjentem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – nie mniej niż 30 minut punkt 23,48
9. 5.11.01.0000092 Zabiegi z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – 15 minut punkt 11,65

 

Zmiany w zakresie fizjoterapii domowej

  1. Dokonano wzrostu wartości punktowej dla wizyty fizjoterapeutycznej zgodnie z załącznikiem 1m (załącznik 2 do zarządzenia 7/2022/DSOZ):
  • wizyta fizjoterapeutyczna z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych z 15 pkt do 18,61 pkt
  • wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych z 21 pkt do 41,11 pkt
  1. Wprowadzono zmiany w katalogu produktów rozliczeniowych, zastępując dotychczasowe pojedyncze procedury produktami rozliczeniowym uwzględniającymi czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji fizjoterapii dla więcej niż jednego świadczeniobiorcy pod tym samym adresem zamieszkania w tym w DPS produkt „droższy” za 55 pkt ( Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut )może być rozliczony tylko w przypadku pierwszego pacjenta, a kolejni są rozliczani po niższej stawce w zależności od realizowanych zabiegów.
10. 5.11.01.0000093 Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych pierwsze 30 minut punkt 55
11. 5.11.01.0000094 Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 30 minut punkt 29,52
12. 5.11.01.0000095 Fizjoterapia realizowana w warunkach domowych kolejne 15 minut punkt 14,76