W związku z analizą przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii i Taryfikacji (AOTMiT) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w obszarze wzrostu kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych przez świadczeniodawców m. in. na skutek inflacji i wzrostu cen zdecydowano o sfinansowaniu z dodatkowej puli środków wzrostu taryf za świadczenia od 1 kwietnia 2022 r. o średnio 4,5%.

W związku z powyższym Oddziały Wojewódzkie NFZ rozpoczęły proces aneksowania wybranych umów ze świadczeniodawcami poprzez aktualizację załącznika nr 1 stanowiącego plan rzeczowo – finansowy do umowy, gdzie od kwietnia 2022 zmianie ulega wartość ceny jednostkowej za punkt. Powyższe nie dotyczy umów i rodzajów świadczeń, dla których w ostatnim czasie zostały wprowadzone nowe taryfy zgodnie z rekomendacjami AOTMiT, gdyż wprowadzone w 2022 r. zmiany wyceny uwzględniały już prognozy dotyczące wskaźnika inflacji i związane z tym wyższe koszty prowadzenia działalności leczniczej.