LUBELSKI OW(Lublin)
– 2 postępowania z STM, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • Gmina ŻÓŁKIEWKA
  • Gmina BORZECHÓW
– 1 postępowanie z OPH, zakres:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBARTOWSKI, LUBELSKI, LUBLIN, ŁĘCZYŃSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI, ŚWIDNICKI
– 3 postępowania z PSY, zakres:
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻ.
  • Powiat BIAŁA PODLASKA
  • Powiat CHEŁM
  • Powiat ZAMOŚĆ
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 8 postępowań z SOK, zakresy:
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • TERAPIA HIPERBARYCZNA
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DZIECI
  • Województwo ŁÓDZKIE
MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM
  • Powiat LEGIONOWSKI
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 3 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat Rzeszów
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Gmina Miejsce Piastowe
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat jasielski
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • CHIRURGIA NACZYNIOWA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat Rzeszów
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z PSY, zakres:
 • OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ – III POZIOM REFERENCYJNY
  • Województwo PODLASKIE – ROKOWANIA
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 13 postępowań z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat BUSKI
  • Powiat JĘDRZEJOWSKI
  • Powiat KAZIMIERSKI
  • Powiat KONECKI
  • Powiat OPATOWSKI
  • Powiat OSTROWIECKI
  • Powiat PIŃCZOWSKI
  • Powiat SANDOMIERSKI
  • Powiat SKARŻYSKI
  • Powiat STARACHOWICKI
  • Powiat STASZOWSKI
  • Powiat WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: KIELCE, KIELECKI
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 1 postępowanie z OPH, zakres:
 • PERINATALNA OPIEKA PALIATYWNA
  • Województwo WIELKOPOLSKIE