LUBELSKI OW(Lublin)
– 2 postępowania z AOS, zakresy:
 • BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU
  • Województwo LUBELSKIE
 • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
  • Powiat LUBARTOWSKI
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 3 postępowania z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP

  • Powiat bełchatowski
  • Powiat piotrkowski, Piotrków Trybunalski
  • Powiat opoczyński
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • GERIATRIA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat NIDZICKI
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM
  • Grupa gmin: BUK, BUK, BUK, DOPIEWO, KOMORNIKI, STĘSZEW, STĘSZEW, STĘSZEW – ROKOWANIA