ŁÓDZKI OW(Łódź)

9 postępowań z SZP, zakresy:

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM-LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM

  • Województwo ŁÓDZKIE

MAZOWIECKI OW(Warszawa)

2 postępowania z SZP, zakresy:

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)
  • Powiat GRÓJECKI

WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)

1 postępowanie z SZP, zakres:

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM

  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKI OW(Poznań)

1 postępowania z SZP, zakres:

 • ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA
  ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA – ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15
  ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Grupa powiatów: CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, GOSTYŃSKI, GRODZISKI, KĘPIŃSKI, KOLSKI, MIĘDZYCHODZKI, OSTRZESZOWSKI, RAWICKI, SŁUPECKI, SZAMOTULSKI, ŚREDZKI, WĄGROWIECKI, WOLSZTYŃSKI, ZŁOTOWSKI

2 postępowania z STM, zakresy:

 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
  • Powiat PILSKI
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM
  • Grupa powiatów: GNIEŹNIEŃSKI, GRODZISKI, MIĘDZYCHODZKI, NOWOTOMYSKI, OBORNICKI, POZNAŃ, POZNAŃSKI, SZAMOTULSKI, ŚREDZKI, ŚREMSKI, WRZESIŃSKI