MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SOK, zakres:
 • KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP – 1)
  • Województwo MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z SOK, zakres:
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo PODKARPACKIE
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  • Województwo PODKARPACKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 19 postępowań z SOK, zakresy:
 • DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA
  • Powiat EŁCKI
  • Powiat IŁAWSKI
  • Powiat OSTRÓDZKI
  • Powiat PISKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, LIDZBARSKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, NIDZICKI, NOWOMIEJSKI
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI
  • Grupa powiatów: KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI
  • Grupa powiatów: GOŁDAPSKI, OLECKI
  • Grupa powiatów: OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: GIŻYCKI, WĘGORZEWSKI
 • HEMODIALIZOTERAPIA
  • Powiat EŁCKI
  • Grupa powiatów: GOŁDAPSKI, OLECKI
  • Grupa powiatów: PISKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów : KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, OLSZTYŃSKI
  • Grupa powiatów: GIŻYCKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, NIDZICKI
  • Grupa powiatów: IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄSKI, LIDZBARSKI, OSTRÓDZKI
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z STM, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • Gmina ŚWIERZNO
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE