ZARZĄDZENIE NR 167/2023/DSOZ – zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ

Szanowni Państwo,

dnia 13 listopada 2023 r. została wydana zmiana zarządzenia  w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 167/2023/DSOZ.

Zmiana zarządzenia dotyczy wprowadzenia od 1 grudnia 2023 r. szczepień przeciw COVID – 19, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wycena wykonanego świadczenia

Wykonanie zalecanego szczepienia przeciwko COVID 19 wynosi 31,67 zł.

Warunki organizacyjne

Świadczenie jest związane z wykonaniem zalecanego szczepienia przeciw COVID – 19 osobom od ukończeniu 6. miesiąca życia, w schemacie wielodawkowym i obejmuje:

  1. kwalifikację do szczepienia;
  2. wykonanie szczepienia przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami;
  3. wpis w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzający kwalifikację do szczepienia;
  4. wpis w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzający wykonanie szczepienia.”,

Świadczenia mogą być wykonane przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę na realizację świadczeń lekarza POZ, niezależnie od złożonej przez świadczeniobiorcę deklaracji wyboru.