MAZOWIECKI OW(Warszawa)

2 postępowania z SZP, zakresy:

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY
    LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINY

    • Województwo MAZOWIECKIE
  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1
    LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1

    • Województwo MAZOWIECKIE