Przedstawiamy komunikat Centrali NFZ, gdzie opisano możliwość uzyskania informacji o pracy dla osób z wykształceniem medycznym z Ukrainy za pośrednictwem infolinii NFZ – komunikacja odbywa się w języku polskim i ukraińskim.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/praca-dla-medykow-z-ukrainy-w-polsce-informacji-udziela-infolinia-nfz,8165.html