W ramach budżetu obywatelskiego Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Bezpłatna diagnostyka wad postawy oraz konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu pajęczańskiego ” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2022.

Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu 400 konsultacji fizjoterapeutycznych na terenie powiatu pajęczańskiego w woj. łódzkim wraz z edukacją w zakresie profilaktyki wad postawy. Finansowanie projektu na poziomie 40 000 zł, czyli około 400,00 zł za jedną konsultację.

Wymagany jest lokal na terenie powiatu pajęczańskiego oraz promocja zadania celem pozyskania uczestników projektu ze wskazanego terenu. Do przeprowadzenia konsultacji wymagany jest personel w osobie fizjoterapeuty, najlepiej z udokumentowanym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy.

Oferty można składać do 04.05.2022 r.

Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 30.11.2022 r.

https://bip.lodzkie.pl/konkursy-2022/item/12251-ii-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-zadania-pn-%E2%80%9Ebezp%C5%82atna-diagnostyka-wad-postawy-oraz-konsultacje-fizjoterapeutyczne-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-z-powiatu-paj%C4%99cza%C5%84skiego-w-ramach-bud%C5%BCetu-obywatelskiego-%E2%80%9E%C5%82%C3%B3dzkie-na-plus-na-rok-2022